Kontaktai:
Tel. +370 5 2054500
Fax. +370 5 2054501
A. Goštauto g.40, 
03163 Vilnius
Siųsti žinutę      

Kokybiniai tyrimai

Kokybinis tyrimas atskleidžia ne tik matomus ir racionaliai suvokiamus įvairių reakcijų bei vertinimų aspektus, tačiau ir giliau slypinčius (pasąmoninius) požiūrius, motyvus, įsitikinimus bei vertybes. Tokia kokybinė analizė leidžia tikslingai modeliuoti kliento veiksmus atspindint esamą situaciją, taip pat prognozuoti ateities poreikius ir numatyti efektyvius jų tenkinimo būdus.

 

Kokybiniais tyrimais: 

 • analizuojamas prekės / gamintojo įvaizdis 
 • nustatomi produkto vartojimo įpročiai, vertinimo kriterijai 
 • analizuojamos vartotojų nuostatos į prekę / gamintoją
 • testuojami prekės ženklai, produktai
 • vertinamos reklamos priemonės
 • analizuojamas reklamos poveikis

 

Kokybinių tyrimų metodologija: fokusuotos grupinės diskusijos (FGD) ir pagilinti interviu (ID).

 

Kiekvienoje FGD dalyvauja 6-8 respondentai, atrinkti atsitiktinės atrankos būdu pagal specifikuotus atrankos kriterijus. Kiekvienos diskusijos trukmė pagal specialiai paruoštą scenarijų, kuris yra derinamas su užsakovu, yra apie 2 val.

 

FGD rekomenduojame atlikti:

 • kompleksiškai kartu su kiekybiniais tyrimais: prieš kiekybinį tyrimą – siekiant suformuluoti pagrindines hipotezes, ar po kiekybinio tyrimo – siekiant pateikti gilesnę kiekybinių duomenų analizę
 • analizuojant tikslinės vartotojų grupės psichologinius ypatumus, nuostatas, vertybes, įpročius
 • tiriant vartotojišką elgesį, jo motyvus, preferencijas
 • visapusiškai tiriant produktus / paslaugas
 • reklamos tyrimuose
 • viešųjų ryšių kampanijos tyrimuose
 • strateginių problemų sprendimui (taikomas "smegenų šturmo" metodas)
 • analizuojant socialines problemas, ieškant jų sprendimo būdų, ir pan.

 

ID metu kiekvienam respondentui skiriama daugiau laiko ir renkama informacija apie jo patirtį, požiūrį, nuostatas, motyvus yra itin gili ir detali. Giluminiai interviu atliekami tiek natūralioje aplinkoje (respondento namuose), tiek mūsų patalpose.

 

ID rekomenduojame atlikti:

 • B2B tyrimuose
 • apklausiant ekspertus
 • nagrinėjant asmeninio pobūdžio temas